20 yaş dişleri eğer doğru pozisyonda sürerlerse ve çevre dokulara zarar vermiyorsa bu dişin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur. Çene kemiğine kaynaşmış ve anormal pozisyonlu bir dişin ileride yol açacağı zararlar göz önüne alınarak çekimine karar verilebilir. Diş arkındaki yer darlığı durumlarında dişin sürmesi dişeti – kemik ve diğer komşu diş engeline takılabilir. Sürme zamanı geldiği halde çeşitli nedenlerle çene kemiği içinde kalarak süremeye dişlere “gömük dişler” denir. Bu dişler iki şekilde gömük kalırlar:

• Tamamıyla kemik içinde olanlar.

• Bir kısmı kemik içinde kalıp, bir kısmı ise ağız içinde sürmüş olanlar.

Sürememiş veya yarı sürmüş olan bu dişler çeşitli sorunlara neden olabilirler. Bunlar kısaca şunlardır;

• Dişeti enfeksiyonu

• Çevre dişeti dokusunda enflamasyon (enfeksiyondan ötürü kızarıklık ve ağrı), periostitis ve yüzde şişlik.

• 2.azı dişinde çürük

• Dişin etrafındaki kemikte enflamasyon

• Kist ve kist sonucu görülebilecek kemik kaybı

• 2.azı dişinin sürmesinin engellenmesi

• Diğer dişlerde yer değiştirme sonucu maloklüzyon yani diş dizisinde bozukluk

• Alt çene kemiğinin angulus dediğimiz köşe kısmında kırıklar

• Çene ekleminde sorunlar

Sonuç olarak, gömük kalmış dişler diğer dişler ve çevre dokuları için potansiyel bir tehlike kaynağıdır. Gömük kalacağı tespit edilen her dişin zaman geçirmeden çıkartılması gerekliliği bugün bütün çene cerrahları tarafından kabul edilen bir yaklaşımdır.

Gömük dişlerin çekiminde; dişin konum, şekil ve boyutuna bağlı olarak uygulanacak işlemin zorluk derecesi değişir. Basit bir çekimden sonra hafif bir şişlik, ağrı ve kanama olabilir. Daha özel işlemler gerektiren bazı kompleks çekimler de uygulanabilmektedir. Diş hekiminizin alacağı önlemler ve bulunacağı tavsiyeler yan etkileri minimalize eder.